Bryanka venusta Kovalev 1990 (fly)

Insecta - Diptera - Pleciofungivoridae

Full reference: V. G. Kovalev. 1990. Diptera, Muscida, in Pozdne-Mezozoyskie Nasekomye Vostochnogo Zabaykal'ya. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 239:123-177

Belongs to Bryanka according to V. G. Kovalev 1990

Sister taxa: Bryanka antis, Bryanka elegans, Bryanka elegantissima, Bryanka elegantula, Bryanka venustula

Type specimen: PIN 3063/825, an exoskeleton. Its type locality is Daya locality (PIN collection 3063), which is in a Tithonian terrestrial horizon in the Glushkovo Formation of the Russian Federation.

Ecology:

Distribution: found only at Daya locality (PIN collection 3063)

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.