Tribe Oryzomyini (mouse)

Mammalia - Rodentia - Cricetidae

Parent taxon: Oryzomyalia according to S. J. Steppan et al. 2004

See also D'Elía 2003

Sister taxa: Akodontini, Reithrodontini, Thomasomyini

Subtaxa: Agathaeromys Dushimys Oecomys Oryzomys

View classification

Ecology: ground dwelling herbivore

Distribution:

• Quaternary of Antigua and Barbuda (2 collections), Brazil (1), Canada (1: Saskatchewan), Mexico (1), the Netherlands Antilles (6), Panama (1), Peru (1), United States (24: Florida, Georgia, Kansas, Texas), Venezuela (1)

• Blancan of United States (1: New Mexico)

Total: 39 collections including 49 occurrences

Show more details