There are 18 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
11798W. Clyde Lufeng Turolian - Cenozoic 6 - China Qi (1979)
13482W. Clyde Xiacaowan Micromammals Early Miocene/Middle Miocene - Cenozoic 5 - China Qiu (1987)
13483W. Clyde Tunggur Micromammals Middle Miocene/Late Miocene - China Qiu (1987)
13484W. Clyde Amuwusu Micromammals Middle Miocene - Cenozoic 5 - China Qiu (1987)
28781M. Carrano Tung Gur (SSPE) (= Tunggur / coll. SSPE 1959) Middle Miocene/Late Miocene - China Chow and Rozhdestvensky (1960)
41813A. Turner Shuanggou, Sihong, Jiangsu province (= Hsiatsaohwan, Shihhung, Kiangsu.) Burdigalian - Cenozoic 5 - China - old id Li et al. (1983)
42064A. Turner Wafangyingzi, Northwest Zhangbei County, Hebei Province Aquitanian - Cenozoic 5 - China Qiu (1990)
42067A. Turner Qizui, Sihong, Jiangsu Province (= Hsiatsaohwan Formation, Shihhung, Kiangsu) Burdigalian - Cenozoic 5 - China Li et al. (1983)
42251A. Turner Amusuwu, near Tung Gur, Nei Monggol Zizhiqu Vallesian - Cenozoic 6 - China Qiu (1990)
42539A. Turner Tong Xin 'Dragon Bones' collection, Ningxia (= Tongxin) Serravallian - Cenozoic 5 - China Chen (1978)
42676A. Turner Songshan 3 (Locality 80008), Tianzhu, Gansu Province Turolian - Cenozoic 6 - China Zheng (1982)
43399A. Turner Xiacaowan, Sihong, Jiangsu Province (= Hsiatsaohwan, Shihhung, Kiangsu.) Burdigalian - Cenozoic 5 - China Chow and Li (1978)
43400A. Turner Songlinzhuang, Sihong, Jiangsu (= Shihhung, Kiangsu.) Burdigalian - Cenozoic 5 - China Li et al. (1983)
44220J. Alroy Lufeng, Section D, Layer 2 Turolian - Cenozoic 6 - China Qi (1985)
44221J. Alroy Lufeng, Section D, Layer 3 Turolian - Cenozoic 6 - China Qi (1985)
44222J. Alroy Lufeng, Section D, Layer 4 Turolian - Cenozoic 6 - China Qi (1985)
44223J. Alroy Lufeng, Section D, Layer 5 Turolian - Cenozoic 6 - China Qi (1985)
44224J. Alroy Lufeng, Section D, Layer 6 Turolian - Cenozoic 6 - China Qi (1985)

Do another search