Prokennalestes Kielan-Jaworowska and Dashzeveg 1989 (eutherian)