Gabirutosaurus Gabuniya and Kurbatov 1988

Full reference: L. K. Gabuniya and V. V. Kurbatov. 1988. O yurskikh sledakh dinozavrov na yuge sredney Azii [Dinosaur traces in Jurassic deposits of southern Central Asia]. Sledy Zhiznedeyatel'nosti i Dinamika Sredy v Drevnikh Biotopakh. Trudy XXX Sessii Vsesoyuznogo Paleontologicheskogo Obshchestva i VII Sessii Ukrainskogo Paleontologicheskogo Obshchestva [Fossil Traces of Vital Activity and Dynamics of the Environment in Ancient Biotopes. Transactions of the XXX Session of All-Union Paleontological Society and the VII Session of the Ukrainian Paleontological Society]. Naukova Dumka, Kiev 45-57

Sister taxa: none

Subtaxa: none

Type: Brontozoum tianschanicum

Distribution: there are no occurrences of Gabirutosaurus in the database

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.