Family Kakaducarididae Bruce 1993 (shrimp)

Malacostraca - Decapoda - Kakaducarididae

Parent taxon: Palaemonoidea according to C. E. Schweitzer et al. 2010

Sister taxa: Anchistioididae, Desmocarididae, Gnathophyllidae, Hymenoceridae, Palaemonidae, Palaemoninae, Pontoniinae, Typhlocarididae

Subtaxa: none

Ecology: carnivore

Distribution: there are no occurrences of Kakaducarididae in the database

Show more details