Prenantia (bryozoan)

Gymnolaemata - Cheilostomata - Smittinidae

Parent taxon: Smittinidae according to R. Schmidt 2003

See also Sepkoski 2002

Sister taxa: Hemismittoidea, Parasmittina, Plagiosmittia, Pleurocodonellina, Schismoporella, Smittina, Smittoidea

Subtaxa: none

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder

Distribution: found only at Pv-3 (Miocene of Czech Republic)

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.