Classification of Young 1959

Fm. †Stegosauridae Marsh 1880
show all
G. †Chialingosaurus Young 1959
hide
Chialingosaurus kuani Young 1959
G. †Kentrurosaurus Hennig 1916
G. †Stegosaurides Bohlin 1953
hide
Stegosaurides excavatus Bohlin 1953
G. †Stegosaurus Marsh 1877