Classification of the genus Lusitanites

G. †Lusitanites Ruzhentsev and Bogoslovskaya 1971
show all
Lusitanites concavus Ruzhentsev and Bogoslovskaya 1971
Lusitanites multicavus Ruzhentsev and Bogoslovskaya 1971