Classification of the genus Richardsonites

G. †Richardsonites Elias 1956
show all
Richardsonites girtyanus Ruzhentsev and Bogoslovskaya 1971