Classification of the family Achilidae

Fm. Achilidae [achilid planthopper]
show all
Subfm. Achilinae Stal 1866
hide
Tr. Achilini Stal 1866
+
Subtr. Cixidiina Emeljanov 1991
+
G. †Angustachilus Lefebvre et al. 2007
+
Angustachilus longirostris Lefebvre et al. 2007
Subtr. Elidipterina Fennah 1950
+
G. Elidiptera Spinola 1839
+
Elidiptera regularis Scudder 1890
G. †Hooleya Cockerell 1922
+
Hooleya indecisa Cockerell 1922
G. †Paratesum Emeljanov and Shcherbakov 2009
+
Paratesum rasnitsyni Emeljanov and Shcherbakov 2009
G. †Protepiptera Usinger 1939
+
Protepiptera kaweckii Usinger 1939
+
Invalid names: Cixidia christinae Lefebvre et al. 2007 [synonym]
Protepiptera reticulata Germar and Berendt 1856
G. †Protomenocria Emeljanov and Shcherbakov 2009
+
Protomenocria notata Emeljanov and Shcherbakov 2009
G. †Psycheona Emeljanov and Shcherbakov 2009
+
Psycheona striata Emeljanov and Shcherbakov 2009
Psycheona variegata Emeljanov and Shcherbakov 2009
G. †Acixiites Hamilton 1990
+
Acixiites costalis Hamilton 1990
Acixiites immodesta Hamilton 1990
G. †Niryasaburnia Szwedo 2004
+
Niryasaburnia burmitina Cockerell 1917
Tr. †Ptychoptilini Emeljanov 1990
+
G. †Ptychogroehnia Szwedo and Stroinski 2001
+
Ptychogroehnia reducta Szwedo and Stroinski 2001
G. †Ptychoptilum Emeljanov 1990
+
Ptychoptilum major Emeljanov 1990
Ptychoptilum minor Emeljanov 1990
Tr. †Waghildini Szwedo 2006
+
G. †Waghilde Szwedo 2006
+
Waghilde baltica Szwedo 2006
Invalid names: Achillini Emeljanov 1991 [empty]
G. Cixidia Fieber 1866
G. †Nablusitypus Kaddumi 2005
hide
Nablusitypus wafaai Kaddumi 2005
Invalid names: Cixius gracilis Germar and Berendt 1856 [nomen dubium], Cixius longirostris Germar and Berendt 1856 [nomen dubium], Cixius sieboldtii Germar and Berendt 1856 [nomen dubium], Cixius testudinarius Germar and Berendt 1856 [nomen dubium], Oliarus oligocenus Cockerell 1910 [nomen dubium]