Classification of the genus Megousia

G. †Megousia Muir-Wood and Cooper 1960
show all
Megousia aagardi Toula 1875
Megousia alata Cooper 1953
Megousia auriculata Muir-Wood and Cooper 1960
Megousia crenulata Briggs 1998
Megousia definita Cooper and Grant 1975
Megousia flexuosa Cooper and Grant 1975
Megousia girtyi King 1931
Megousia kolymaensis Licharew 1934
Megousia kulikii Fredericks 1915
Megousia mucronata Cooper and Grant 1975
Megousia nakamurai Tazawa 1975
Megousia papilio Gabb 1877
Megousia pobedensis Kotlyar 1978
Megousia sinuata Ustritsky 1963
Megousia solita Waterhouse 1968
hide
Invalid names: Kuvelousia aurifera Waterhouse 1986 [synonym]
Megousia umbonata Cooper and Grant 1975
Megousia waageniana Girty 1909
Megousia yakutica Licharew 1934