Classification of the superfamily Soleniscoidea

Superfm. †Soleniscoidea Knight 1931
show all
Fm. †Palaeostylidae Wenz 1938
hide
Subfm. †Palaeostylinae Wenz 1938
hide
G. †Kinishbia Winters 1956
+
Kinishbia nodosa Winters 1963
Invalid names: Kinishbiinae Golikov and Starobogatov 1987 [synonym]
Subfm. †Platyconchinae Bandel 2002
hide
G. †Platyconcha Longstaff 1933
+
Platyconcha dunlopiana Longstaff 1933
Platyconcha hindi Longstaff 1933
G. †Trepsipleura Kues 2002
hide
Trepsipleura attenuata Sayre 1930
Trepsipleura nodosa Kues 2002
Invalid names: Austronema Bandel 2002 [invalid subgroup], Austronematinae Bandel 2002 [invalid subgroup]