Classification of the species Metatomarctus canavus

Metatomarctus canavus Simpson 1932
show all
Invalid names: Nothocyon insularis White 1942 [synonym], Tomarctus thomasi White 1941 [synonym]