Classification of the tribe Soricini

Tr. Soricini Fischer von Waldheim 1817
show all
G. Blarinella Thomas 1911 [Asiatic short-tailed shrew]
G. †Deinsdorfia Heller 1963
+
Deinsdorfia kerkhoffi Doukas et al. 1995
G. †Drepanosorex Kretzoi 1941
G. †Paenesorex Ziegler 2003
+
Paenesorex bicuspis Ziegler 2003
G. †Petenyia Kormos 1934
+
Petenyia concisa Wilson 1968
Petenyia dubia Bachmayer and Wilson 1970
Petenyia hungarica Kormos 1934
Petenyia katrinae Qiu and Storch 2000
G. Sorex Linnaeus 1758 [long-tailed shrew]
+
Sorex alpinoides Kowalski 1956
Sorex alpinus Schinz 1837
Sorex araneus Linnaeus 1758 [common shrew]
Sorex arcticus Kerr 1792 [arctic shrew]
Sorex arizonae Diersing and Hoffmeister 1977
Sorex bor Reumer 1984
Sorex caecutiens Laxmann 1788
Sorex cinereus Kerr 1792 [cinereus shrew]
+
Invalid names: Sorex franktownensis Peterson 1926 [synonym], Sorex personatus Brown 1908 [synonym]
Sorex cudahyensis Hibbard 1944
Sorex dehneli Kowalski 1956
Sorex dispar Batchelder 1896 [long-tailed shrew]
Sorex edwardsi Brown 1980
Sorex ertemteensis Storch 1995
Sorex fejfari Horácek 1988
Sorex fumeus Miller 1895 [smoky shrew]
Sorex gracilidens Viret and Zapfe 1951
Sorex hagermanensis Hibbard and Bjork 1971
Sorex hibbardi Sulimski 1962
Sorex hoyi Baird 1858 [American pygmy shrew]
+
Invalid names: Sorex thompsoni Baird 1858 [synonym]
Sorex kansasensis McMullen 1975
Sorex kennardi Hinton 1911
Sorex lacustris Hibbard 1944
Sorex leahyi Hibbard 1956
Sorex longirostris Bachman 1837 [southeastern shrew]
Sorex margaritodon Kormos 1930
Sorex megapalustris Paulson 1961
Sorex meltoni Hibbard and Bjork 1971
Sorex merriami Dobson 1890
Sorex minutoides Storch 1995
Sorex minutus Linnaeus 1766 [Eurasian pygmy shrew]
+
Invalid names: Sorex minutus Brown 1908 [synonym]
Sorex monticolus Merriam 1890 [montane shrew]
+
Invalid names: Sorex obscurus Merriam 1895 [synonym]
Sorex ornatus Merriam 1895
Sorex palustris Richardson 1828 [American water shrew]
Sorex powersi Hibbard and Bjork 1971
Sorex praealpinus Heller 1930
Sorex praearaneus Kormos 1934
Sorex pratensis Hibbard 1944
Sorex pseudoalpinus Rzebik-Kowalska 1991
Sorex quadraticauda Milne-Edwards 1972
Sorex rexroadensis Hibbard 1953
Sorex runtonensis Hinton 1911
Sorex sandersi Hibbard 1956
Sorex saussurei Merriam 1892
Sorex savini Hinton 1911
Sorex scottensis Jammot 1972
Sorex subminutus Sulimski 1962
Sorex tasnadii Kretzoi 1965
Sorex taylori Hibbard 1937
Sorex trowbridgii Baird 1858
Sorex vagrans Baird 1858
Sorex yatkolai Brown 1980
Invalid names: Atophyrax Merriam 1884 [synonym], Corsira [synonym], Homalurus Schulze 1890 [synonym], Hydrogale Pomel 1848 [synonym], Microsorex Preble 1910 [synonym], Musaraneus Brisson 1762 [synonym], Neosorex Baird 1857 [synonym], Otisorex De Kay 1842 [synonym], Soricidus Altobello 1927 [synonym]