There are 3 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
58134N. Heim Xiaohaizi Section, Upper Member, Bachu Fm, Tarim Basin, NW China Tournaisian - Carboniferous 1 - China Chen and Shi (1999)
66875W. Kiessling Qiziqiao, Liujiatang Formation, Hunan Tournaisian - Carboniferous 1 - China Kullmann and Liao (1985)
121165M. Clapham Mayang 81KFA77-1, Zanda County Bashkirian - Carboniferous 4 - China Yang et al. (1990)

Do another search