There are 129 matches - here are the first 30 rows

Collection Authorizer Collection name Reference
24590T. Olszewski Zhongbei Block, Lhaze County Wuchiapingian - Permian 4 - China Shen et al. (2003)
31419W. Kiessling Daluokeng, Daluokeng Member 2, Gaofeng, Cili County Changhsingian - Permian 4 - China Xu and Grant (1996)
31420W. Kiessling Daluokeng, Daluokeng Member 1, Gaofeng, Cili County (= Reef 2852) Changhsingian - Permian 4 - China Xu and Grant (1996)
31421W. Kiessling Daluokeng, Xiamidong Member 2, Gaofeng, Cili County Wuchiapingian - Permian 4 - China Xu and Grant (1996)
35512W. Kiessling Uzunbulak Section, Bed 11, Piqiang, Artux City Asselian - Permian 1 - China Chen et al. (2003)
35514W. Kiessling Uzunbulak Section, Bed 14, Piqiang, Artux City Sakmarian - Permian 1 - China Chen et al. (2003)
48895A. McGowan Meishan section Bed 26 Changhsingian - Permian 4 - China Yin et al. (1996)
50028D. Bottjer Huangzhishan section, undiv Changxing Fm, Xuzhou City Changhsingian - Permian 4 - China - old id Xu and Grant (1994)
50030D. Bottjer Huayingshan Section, Linshui County Changhsingian - Permian 4 - China - old id Xu and Grant (1994)
50033D. Bottjer Beipei Section, Chongqing City Changhsingian - Permian 4 - China - old id Xu and Grant (1994)
51424T. Olszewski Jiaozishan Section Bed 25 (AJ-43), Anshun County Changhsingian - Permian 4 - China Yao et al. (1980)
61510W. Kiessling Dingjiazhai, Member B, Baoshan Block (coll. Zhu) Sakmarian - Permian 1 - China Shen et al. (2000)
61879W. Kiessling Sanhetuan Section, Bed 10, Wuchang Area Wordian/Capitanian - Permian 3 - China Tazawa and Chen (2006)
62717W. Kiessling Paojianggou section, Bed 19, AET392, Keziliqiman Formation, Tarim Basin Artinskian - Permian 2 - China Chen and Shi (2006)
62720W. Kiessling Paojianggou section, Bed 20, AET398, Keziliqiman Formation, Tarim Basin Artinskian - Permian 2 - China Chen and Shi (2006)
89203M. Clapham Chitichun No. 1 Block Wuchiapingian - Permian 4 - China Diener (1897)
89319M. Clapham Lizai, Bed 7, Mount Geladundong Area, Anduo County, Zizhi District Changhsingian - Permian 4 - China He et al. (2009)
94929M. Clapham Bailujian, Bed 11, Anqing County Kungurian - Permian 2 - China Chang (1987)
94984M. Clapham Beifengjing Section, Bed 26, Zhongliang Hill Changhsingian - Permian 4 - China Shen and He (1991)
94987M. Clapham Beifengjing Section, Bed 31, Zhongliang Hill Changhsingian - Permian 4 - China Shen and He (1991)
95282M. Clapham Chuanyan Section, Bed 2, Xingwen Changhsingian - Permian 4 - China Zeng et al. (2007)
100060M. Clapham Rencunping section, bed 7, RCF8, Sangzhi County Kungurian - Permian 2 - China Zhao and Tan (1984)
100062M. Clapham Rencunping section, bed 9, RCF10, Sangzhi County Kungurian - Permian 2 - China Zhao and Tan (1984)
100095M. Clapham Xiaojiangbian section, Bed 5, Anfu County Roadian - Permian 3 - China Hu (1983)
101631M. Clapham Lucun Section, Bed 13, Yichun County Wuchiapingian - Permian 4 - China Zheng and Ma (1982)
103467M. Clapham Miaoyakou, Changxing Fm, Puzixiang, Pengshui County Changhsingian - Permian 4 - China Tong (1978)
103580M. Clapham Gougongmakaerdeng Section ZP2F34-3, Huashixia, Maduo County Wordian - Permian 3 - China Jin et al. (1979)
103602M. Clapham Randuonongba Section IV F136, Zaqu, Zaduo County Wordian - Permian 3 - China Jin et al. (1979)
103607M. Clapham Taojiyong, Zaqing, Zaduo County Wordian - Permian 3 - China Jin et al. (1979)
103626M. Clapham Yeyong Section IV F341, Zhexiao, Zaduo County Wordian - Permian 3 - China Jin et al. (1979)

View the next 30 matches - Do another search