There are 5 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
27952J. Alroy Zavrazhye locality, PIN 2353, 2356 (= Zavrazhe, Zavrazh'e, Zaovrazh'e; Northern Dvina; Little Northern Dvina; Malaya Severnaya Dvina; Kotlas / coll. Edemskii) Late Severodvinian/Vyatkian - Russian Federation Kurkin (1999)
28065J. Alroy Sokolki locality, PIN 2005 (= Northern Dvina; Little Northern Dvina; Malaya Severnaya Dvina; Kotlas / coll. Amalitskii) Late Severodvinian/Vyatkian - Russian Federation Kurkin (1999)
28855J. Alroy Klyutchevoy Ravine ("Sarmin" series) (= Volga locality, coll. No. 156, PIN, Volga Expedition of 1931; Klyuchevoy Ravine; Ilinskoe, Il'inskoe, Ilyinskoe, Iljinskoje) Late Severodvinian/Early Vyatkian - Russian Federation Efremov (1940)
120215J. Fröbisch Berezhane, PIN 1536 (= Berezhane series, Berezhana, Berezjane, Бережане) Vyatkian - Permian 4 - Russian Federation Kurkin (2001)
189314R. Butler Klyuchevka, PIN 4415 (= Locality 57 of Tverdokhlebov et al. 2005) Late Severodvinian/Vyatkian - Russian Federation Ivakhnenko (2003)

Do another search