There are 25 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
11798W. Clyde Lufeng Turolian - Cenozoic 6 - China Qi (1979)
13477W. Clyde Shansi Rhinoceroses - 1 Late Miocene - Cenozoic 6 - China Chow (1958)
34694M. Carrano Jiegou (= Agriotherium / coll. 1987) Late Miocene - Cenozoic 6 - China Qiu et al. (1991)
42254A. Turner Bahe, Lantian Region Vallesian - Cenozoic 6 - China Qiu (1990)
42259A. Turner Biru, Tibet (Xizang Zizhiqu) Vallesian - Cenozoic 6 - China Qiu (1990)
42261A. Turner Wuzhong, Ningxia Vallesian - Cenozoic 6 - China Qiu (1990)
42263A. Turner Zhongning, Ningxia Vallesian - Cenozoic 6 - China Qiu (1990)
42269A. Turner Wangdaifuliang, Fugu County, Shaanxi Province Vallesian - Cenozoic 6 - China Qiu (1990)
42481A. Turner Linyanshan 2, Nanjing, Jiangsu Province (= Liu ho 2, Lingyanshan) Serravallian - Cenozoic 5 - China Bi et al. (1977)
42676A. Turner Songshan 3 (Locality 80008), Tianzhu, Gansu Province Turolian - Cenozoic 6 - China Zheng (1982)
42859A. Turner Jiulaopo (locality 63710 = 59 S 3), Xiehu, Lantian, Shaanxi Turolian - Cenozoic 6 - China Chow (1978)
42860A. Turner Shuizigou (locality 64018), Gongwangling, Xumiao, Lantian, Shaanxi Turolian - Cenozoic 6 - China Chow (1978)
42861A. Turner Yuanjiagou (locality 64013), Najiahe, Lantian, Shaanxi Turolian - Cenozoic 6 - China Chow (1978)
42864A. Turner Lengshuigou (locality 63713), Lantong, Shaanxi Turolian - Cenozoic 6 - China Chow (1978)
78313J. Alroy Lantian Loc. 12 (= L12 / coll. 1997 - 2001) MN 10/MN 11 - Cenozoic 6 - China Zhang et al. (2002)
78319J. Alroy Lantian Loc. 30 (= L30 / coll. 1997 - 2001) MN 10/MN 11 - Cenozoic 6 - China Zhang et al. (2002)
78320J. Alroy Lantian S6 of Liu et al. 1978 MN 10/MN 11 - Cenozoic 6 - China Zhang et al. (2002)
78323J. Alroy Lantian Loc. 6 (= L6 / coll. 1997 - 2001) MN 10/MN 11 - Cenozoic 6 - China Zhang et al. (2002)
78324J. Alroy Lantian S5 of Liu et al. 1978 MN 10/MN 11 - Cenozoic 6 - China Zhang et al. (2002)
78325J. Alroy Lantian S1 of Liu et al. 1978 MN 10/MN 11 - Cenozoic 6 - China Zhang et al. (2002)
78327J. Alroy Lantian S4 of Liu et al. 1978 MN 10/MN 11 - Cenozoic 6 - China Zhang et al. (2002)
195283E. Vlachos Fu-Ku-Hsien (= Locality 51 / coll. Chang 1921) Late Miocene - Cenozoic 6 - China Wiman (1930)
195284E. Vlachos Pao-Te-Chou (= Pao-Te-Hsien, Locality 110 / coll. Zdansky 1922) Late Miocene - Cenozoic 6 - China Wiman (1930)
195285E. Vlachos Wu-Hsiang-Hsien Late Miocene - Cenozoic 6 - China Wiman (1930)
195286E. Vlachos Hsin-An-Hsien (= Locality 12) Late Miocene - Cenozoic 6 - China Wiman (1930)

Do another search