There are 7 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
27026M. Carrano Lijiagou bonebed (= Meipu, Xichuan Basin / coll. 1990, 2011) Late Coniacian/Late Santonian - Cretaceous 6 - China Tan et al. (2015)
37811M. Carrano Jiayin (= Belye Kruchi, Longgushan, Longguchan, White Cliffs / coll. Kristofovich, Manakin, Stepanov, Arseniev, Godefroit 1902, 1914-1917, 1925, 1975) Late Maastrichtian - Cretaceous 8 - China Anonymous (1917)
45408M. Carrano Kangdailiang Quarry, Zhaojiagou (= Tianzhen; Kangdailiang hill and Houyu / coll. Pang & Cheng 1983, 1989, 1991–1994) Cenomanian/Campanian - China Pang et al. (1996)
57178M. Carrano Longgujian Quarry (loc. 090414) (= Chucheng, Zhucheng, Kugou, Lungkuchian gully, Konglongjian / coll. 1964) Campanian - Cretaceous 7 - China Hu (1973)
79034M. Carrano Wulaga bonebed (coll. 2002) Early Maastrichtian - Cretaceous 8 - China Godefroit et al. (2008)
91473M. Carrano Kugou Quarry, Zhucheng (coll. 2006-2008) Campanian - Cretaceous 7 - China Zhao et al. (2007)
178689M. Carrano Shanyang Basin (general) Maastrichtian - Cretaceous 8 - China Xue et al. (1996)

Do another search