There are 22 matches

Collection Authorizer Collection name Reference
37811M. Carrano Jiayin (= Belye Kruchi, Longgushan, Longguchan, White Cliffs / coll. Kristofovich, Manakin, Stepanov, Arseniev 1902, 1914-1917, 1925) Late Maastrichtian - Cretaceous 8 - China - old id Anonymous (1917)
49355M. Carrano AMNH quarry 138, Iren Dabasu (= Erlian, Ehrlien, site A, CAE / coll. CAE 1923) Middle Campanian/Late Campanian - Cretaceous 7 - China Perle (1977)
49356M. Carrano AMNH quarry 136, Iren Dabasu (= Erlian, Ehrlien, site B, CAE / coll. CAE 1923) Middle Campanian/Late Campanian - Cretaceous 7 - China Gilmore (1933)
49369M. Carrano SCDP site 9, Iren Dabasu (= Erlian, site G / coll. 1988) Middle Campanian/Late Campanian - Cretaceous 7 - China Currie and Eberth (1993)
49795M. Carrano Lanping dinosaur site Late Cretaceous - China Dong (1992)
49800M. Carrano Songping, Luanchuan (IVPP) (= Haoping, Qiupa / coll. 1972) Campanian - Cretaceous 7 - China Dong (1979)
55332M. Carrano AMNH quarry 142, Iren Dabasu (= Erlian, Ehrlien, SCDP site 6, site N, CAE / coll. Olsen 1923) Middle Campanian/Late Campanian - Cretaceous 7 - China Currie and Eberth (1993)
55464M. Carrano gully south of Chingkankou, Laiyang (field no. K7) (coll. - Young 1951) Campanian - Cretaceous 7 - China Young (1958)
55682M. Carrano Zhangjiagou, Sihetun (IVPP) (coll. 1998) Late Barremian/Early Aptian - China Zhou and Wang (2000)
55709M. Carrano Lujiatun village 2, Yixian (IVPP) Late Barremian/Early Aptian - China Xu et al. (2004)
57178M. Carrano Longgujian Quarry (loc. 090414) (= Chucheng, Zhucheng, Kugou, Lungkuchian gully, Konglongjian / coll. 1964) Campanian - Cretaceous 7 - China Hu (1973)
64144M. Carrano Lianmuqin, Shanshan (IVPP Loc. 66012) (= Turpan, Shanshanosaurus type / coll. 1966) Campanian/Maastrichtian - China Dong (1977)
88840M. Carrano White Ghost Castle (= Yujingzi Basin) Aptian - Cretaceous 3 - China Li et al. (2009)
91404J. Alroy Raptorex type locality Barremian/Early Aptian - China Sereno et al. (2009)
91473M. Carrano Kugou Quarry, Zhucheng (coll. 2006-2008) Campanian - Cretaceous 7 - China Zhao et al. (2007)
97614M. Carrano Ermuchang Late Cretaceous - China Wu (1973)
97615M. Carrano Sangequan Late Cretaceous - China Shen and Mateer (1992)
116361M. Carrano Dachengzi, Kazuo (= Sinotyrannus type) Aptian - Cretaceous 3 - China Ji et al. (2009)
126447M. Carrano Batuyingzi, Beipiao Barremian/Aptian - China Xu et al. (2012)
147070P. Mannion Longling Town, Nankang (= Ganzhou) Maastrichtian - Cretaceous 8 - China Lü et al. (2013)
175225M. Carrano microvertebrate locality, 16 km northeast of Erenhot Middle Campanian/Late Campanian - Cretaceous 7 - China Yao et al. (2015)
178689M. Carrano Shanyang Basin (general) Maastrichtian - Cretaceous 8 - China Xue et al. (1996)

Do another search