M. Jasionowski 2006

Full reference
M. Jasionowski. 2006. Facje i geochemia dolnosarmackich raf z polnocnych obrzezy Paratetydy na Roztoczu (Polska) i Miodoborach (Ukraina): implikacje paleosrodowiskowe [Facies and geochemistry of Lower Sarmatian reefs along the northern margins of the Parathetys in Roztocze (Poland) and Medobory (Ukraine) regions: paleoenvironmental implications. Przeglad Geologiczny 54(5):445-455 [W. Kiessling/U. Merkel]
Metadata
ID number:  23686
Created:  2007-03-29 01:52:14
Modified:  2007-03-29 03:52:14
Publication type:  journal article
Taxonomy:  stated without evidence
Language:  other
Collections (2)