D. V. Osadchaya et al. 1979

Full reference
D. V. Osadchaya, L. N. Kashina, I. T. Zhuravleva and N. P. Borodina. 1979. Stratigrafiya i arkheotsiaty nizhnego kembriya Altaye-Sayanskoy skladchatoy oblasti [Lower Cambrian stratigraphy and archaeocyatha of the Altay-Sayan fold belt]. Trudy Instituta Geologii i Geofiziki, Sibirskoye Otdeleniye 380:1-215 [W. Kiessling/U. Merkel]
Metadata
ID number:  27400
Created:  2008-06-19 00:21:54
Modified:  2008-06-19 02:21:54
Publication type:  serial monograph
Taxonomy:  stated without evidence
Language:  Russian