I. D. Sukacheva 1992

Full reference
I. D. Sukacheva. 1992. Novye iskopaemye predstaviteli otryada rucheynikov (Phryganeida) iz Mongolii. Novye Taksony Iskopaemykh Bespozvonochnykh Mongolii, Sovmestnaya Rossiisko-Mongol'skaya Paleontologicheskaya Ekspeditsiya 4:111-117 [M. Clapham/M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  38785
Created:  2011-12-10 17:44:18
Modified:  2013-04-02 19:43:08
Publication type:  book/book chapter
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian
Taxonomic opinions (11) - view classification
'Baga bakharica belongs to Baga' according to I. D. Sukacheva 1992
'Baga pumila belongs to Baga' according to I. D. Sukacheva 1992
'Baga belongs to Philopotaminae' according to I. D. Sukacheva 1992
'Baissoferidae belongs to Phryganeina' according to I. D. Sukacheva 1992
'Baissoferus immemoris belongs to Baissoferus' according to I. D. Sukacheva 1992
'Baissoferus belongs to Baissoferidae' according to I. D. Sukacheva 1992
'Baissophryganoides ponomarenkoi belongs to Baissophryganoides' according to I. D. Sukacheva 1992
'Baissophryganoides belongs to Phryganeidae' according to I. D. Sukacheva 1992
'Microptysmodes mongolicus belongs to Microptysmodes' according to I. D. Sukacheva 1992
'Multimodus parcus belongs to Multimodus' according to I. D. Sukacheva 1992
'Philopotaminae belongs to Philopotamidae' according to I. D. Sukacheva 1992