O. M. Martynova 1958

Full reference
O. M. Martynova. 1958. Novye nasekomye iz Permskikh i Mezozoiskikh otlozhenii SSSR. Materialy po Osnovam Paleontologii 2:69-94 [M. Clapham/M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  39077
Created:  2012-01-03 07:36:14
Modified:  2020-12-29 22:51:30
Publication type:  journal article
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian