I. V. Glushenko 1975

Full reference
I. V. Glushenko. 1975. Brakhiopody nizhney Permi i iz znachenie dlya stratigrahii vostochno-Ukrainskogo Neftegazonosnogo basseyna. In I. Y. Lapkin (ed.), Stratigrafiya Verkhnego Paleozoya i Nizhnego Mezozoya Dneprovsko-Donetskoy Vpadiny 83-118 [M. Clapham/M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  40875
Created:  2012-03-25 15:52:42
Modified:  2013-04-06 15:05:21
Publication type:  book/book chapter
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian
Collections (105)