V. V. Gromov et al. 1993

Full reference
V. V. Gromov, V. Y. Dmitriev, V. V. Zherikhin, E. L. Lebedev, A. G. Ponomarenko, A. P. Rasnitsyn, and I. D. Sukacheva. 1993. Melovye entomofauny basseyna r. Ul'i (zapadnoe Priokhot'e). In A. G. Ponomarenko (ed.), Mezozoyskie Nasekomye i Ostrakody Azii 5-60 [M. Clapham/M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  44154
Created:  2013-01-04 03:44:24
Modified:  2013-04-06 15:05:54
Publication type:  book/book chapter
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian