A. P. Rasnitsyn 1969

Full reference
A. P. Rasnitsyn. 1969. Proiskhozhdenie i evolyutsiya nizshikh pereponchatokrylykh. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 123:1-196 [M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  48442
Created:  2013-10-07 13:05:02
Modified:  2013-10-06 21:05:02
Publication type:  serial monograph
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian