N. V. Besnosov 1993

Full reference
N. V. Besnosov. 1993. Taxonomic names. Pozdnebayosskie i Batskie Ammonitidy Severnogo Kavkaza i Sredney Azii 1-347 [M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  62795
Created:  2017-07-17 22:38:18
Publication type:  book
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian