Taxonomic names from A. Handlirsch 1939

 • Actinophlebia aenea, A. Handlirsch 1939 [Prohemerobiidae]
 • Actinophlebia parallela, A. Handlirsch 1939 [Prohemerobiidae]
 • Aeschnopsis, A. Handlirsch 1939 [Mesuropetalidae]
 • Anancaeon, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Anancaeon microcephalum, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Anasialis, A. Handlirsch 1939 [Chaulioditidae]
 • Anasialis langei, A. Handlirsch 1939 [Chaulioditidae]
 • Anomerus, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Anomerus punctifer, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Anosmus, A. Handlirsch 1939 [Archegocimicidae]
 • Anosmus spilopterus, A. Handlirsch 1939 [Archegocimicidae]
 • Anypostatus, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Anypostatus taurus, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Apioderes, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Apioderes punctatus, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Apsicoria, A. Handlirsch 1939 [Pachymeridiidae]
 • Apsicoria semideleta, A. Handlirsch 1939 [Pachymeridiidae]
 • Apsychus, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Apsychus alutaceus, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Archegocoris, A. Handlirsch 1939 [Archegocimicidae]
 • Archegocoris liadis, A. Handlirsch 1939 [Archegocimicidae]
 • Archibio, A. Handlirsch 1939 [Antefungivoridae]
 • Archibio mycetophilinus, A. Handlirsch 1939 [Antefungivoridae]
 • Archicercopis, A. Handlirsch 1939 [Progonocimicidae]
 • Archicercopis falcata, A. Handlirsch 1939 [Progonocimicidae]
 • Archiptilia, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Archiptilia ovata, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Archirhyphus, A. Handlirsch 1939 [Protorhyphidae]
 • Archirhyphus geinitzi, A. Handlirsch 1939 [Protorhyphidae]
 • Architipula areolata, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula bodei, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula brunsvicensis, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula clara, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula conspicua, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula debilis, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula dubia, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula geinitzi, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula intermedia, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula maior, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula minuta, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula nana, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula obliqua, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula parva, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula pulla, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula pusilla, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula simplex, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Architipula vicina, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Atitizon, A. Handlirsch 1939 [Archijassidae]
 • Atitizon jassoides, A. Handlirsch 1939 [Archijassidae]
 • Bareus, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Bareus strigipennis, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Bintoniella, A. Handlirsch 1939 [Bintoniellidae]
 • Bintoniella brodiei, A. Handlirsch 1939 [Bintoniellidae]
 • Bintoniellidae, family, A. Handlirsch 1939 [Bintoniellidae]
 • Blattula acutipennis, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Blattula brunneri, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Blattula intercalata, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Blattula riparia, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Blattula vicina, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Cathalus, A. Handlirsch 1939 [Pachymeridiidae]
 • Cathalus alutaceus, A. Handlirsch 1939 [Pachymeridiidae]
 • Catomerus, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Catomerus laticollis, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Cercopinus, A. Handlirsch 1939 [Progonocimicidae]
 • Cercopinus ovalis, A. Handlirsch 1939 [Progonocimicidae]
 • Cercoprisca, A. Handlirsch 1939 [Progonocimicidae]
 • Cercoprisca similis, A. Handlirsch 1939 [Progonocimicidae]
 • Chiloblattula, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Chiloblattula dubia, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Chiloblattula longipennis, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Chiloblattula simplex, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Chiloblattula subcostalis, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Cymatophlebiopsis, A. Handlirsch 1939 [Mesuropetalidae]
 • Cymatophlebiopsis pseudobubas, A. Handlirsch 1939 [Mesuropetalidae]
 • Ecthlimma, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Ecthlimma forficuloides, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Ectinoblattula, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Ectinoblattula medialis, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Elcana abnormis, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana acuta, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana aequelata, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana agilis, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana analis, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana angustior, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana angustipennis, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana bodeana, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana bodei, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana brunsvicensis, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana calopteryx, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana grandis, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana grasseliana, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana gravida, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana latibasis, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana longicosta, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana lugubris, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana mesostena, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana modesta, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana muta, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana picta, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana pygmaea, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana recta, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana robusta, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana similis, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana taeniata, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana tincta, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Elcana truncatula, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Eocercopis, A. Handlirsch 1939 [Progonocimicidae]
 • Eocercopis ancyloptera, A. Handlirsch 1939 [Progonocimicidae]
 • Eojassus, A. Handlirsch 1939 [Archijassidae]
 • Eojassus indistinctus, A. Handlirsch 1939 [Archijassidae]
 • Eotipula coarctata, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Eotipula defuncta, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Eotipula longa, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Eotipula mortua, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Epididontus, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Epididontus geinitzianus, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Epigambria, A. Handlirsch 1939 [Epigambriidae]
 • Epigambria longipennis, A. Handlirsch 1939 [Epigambriidae]
 • Epigambriidae, family, A. Handlirsch 1939 [Epigambriidae]
 • Eublattula, A. Handlirsch 1939 [Blattaria]
 • Eublattula crassivena, A. Handlirsch 1939 [Blattaria]
 • Fulgoridiidae, subfamily (A. Handlirsch 1939) [unclassified subfamily]
 • Fulgoridiinae, subfamily, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium (Metafulgoridium) (A. Handlirsch 1939) [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium acutum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium alatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium ampliatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium anale, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium ancylla, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium angulosum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium anomalum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium bifurcatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium bodei, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium brachyptilum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium breve, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium breviradiatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium brunsvicense, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium clavatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium curvipenne, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium debile, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium defunctum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium dilutum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium elegantulum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium exhumatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium fenestratum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium fractum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium geinitzi, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium graphipterum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium grave, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium inaequale, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium inconspicuum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium intercalatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium litorale, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium marginepunctatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium megapolitanum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium modestum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium mortuum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium multipunctatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium multivenosum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium nebulosum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium nodosum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium nubeculum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium obtusum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium oligoneurum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium oligospilum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium parvispilum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium picturatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium plicatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium polyneurum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium pulchrum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium punctatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium quadrisignatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium regulare, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium remotum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium retractum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium rotundatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium rudimentum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium stigmaticum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium trifurcatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridium vicinum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridulum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridulum egens, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Fulgoridulum rudimentum (A. Handlirsch 1939) [Fulgoridiidae]
 • Griphopteron, A. Handlirsch 1939 [Blattogryllidae]
 • Griphopteron molle, A. Handlirsch 1939 [Blattogryllidae]
 • Griphopteron simile, A. Handlirsch 1939 [Blattogryllidae]
 • Griphopteron singulare, A. Handlirsch 1939 [Blattogryllidae]
 • Heterophlebia debilis, A. Handlirsch 1939 [Heterophlebiidae]
 • Heterophlebia dobbertinensis, A. Handlirsch 1939 [Heterophlebiidae]
 • Heterophlebia geinitziella, A. Handlirsch 1939 [Heterophlebiidae]
 • Heterophlebia germana, A. Handlirsch 1939 [Heterophlebiidae]
 • Heterophlebia gracilis, A. Handlirsch 1939 [Heterophlebiidae]
 • Heterophlebia megapolitana, A. Handlirsch 1939 [Heterophlebiidae]
 • Heterophlebia similis, A. Handlirsch 1939 [Heterophlebiidae]
 • Heterophlebia tillyardi, A. Handlirsch 1939 [Heterophlebiidae]
 • Hydrobiites dobbertinensis, A. Handlirsch 1939 [Permosynidae]
 • Hydrobiites punctatostriatus, A. Handlirsch 1939 [Permosynidae]
 • Hypocimex, A. Handlirsch 1939 [Pachymeridiidae]
 • Hypocimex membranaceus, A. Handlirsch 1939 [Pachymeridiidae]
 • Liadoptilia, A. Handlirsch 1939 [Insecta]
 • Liadoptilia misera, A. Handlirsch 1939 [Insecta]
 • Liadotaulius, A. Handlirsch 1939 [Philopotamidae]
 • Liadotaulius acutipennis, A. Handlirsch 1939 [Philopotamidae]
 • Liadothemis dubia, A. Handlirsch 1939 [Selenothemistidae]
 • Liadothemis geinitzi, A. Handlirsch 1939 [Odonata]
 • Liadothemis major, A. Handlirsch 1939 [Odonata]
 • Liojassus, A. Handlirsch 1939 [Archijassidae]
 • Liojassus affinis, A. Handlirsch 1939 [Archijassidae]
 • Locustophanes, A. Handlirsch 1939 [Locustidae]
 • Locustophanes rhipidophorus, A. Handlirsch 1939 [Locustidae]
 • Locustopsis cockerelli, A. Handlirsch 1939 [Locustopsidae]
 • Locustopsis dubia, A. Handlirsch 1939 [Locustopsidae]
 • Locustopsis nana, A. Handlirsch 1939 [Locustopsidae]
 • Locustopsis reducta, A. Handlirsch 1939 [Locustopsidae]
 • Locustopsis reticulata, A. Handlirsch 1939 [Locustopsidae]
 • Loxophleps, A. Handlirsch 1939 [Neuroptera]
 • Loxophleps costalis, A. Handlirsch 1939 [Neuroptera]
 • Margaroptilon germanicum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Masselytron, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Masselytron quinquestriatum, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Melamnous, A. Handlirsch 1939 [Neuroptera]
 • Melamnous indistinctus, A. Handlirsch 1939 [Neuroptera]
 • Melaneimon, A. Handlirsch 1939 [Neuroptera]
 • Melaneimon dubium, A. Handlirsch 1939 [Neuroptera]
 • Mesobittacus, A. Handlirsch 1939 [Bittacidae]
 • Mesobittacus minutus, A. Handlirsch 1939 [Bittacidae]
 • Mesoblattina polyneura, A. Handlirsch 1939 [Raphidiomimidae]
 • Mesoblattula ala, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Mesojassus, A. Handlirsch 1939 [Archijassidae]
 • Mesojassus pachyneurus, A. Handlirsch 1939 [Archijassidae]
 • Mesopanorpa elegans (A. Handlirsch 1939) [Orthophlebiidae]
 • Mesopanorpa maculata (A. Handlirsch 1939) [Orthophlebiidae]
 • Mesopanorpa sinuata (A. Handlirsch 1939) [Permochoristidae]
 • Mesopanorpa vicina (A. Handlirsch 1939) [Orthophlebiidae]
 • Mesophlebia tillyardi, A. Handlirsch 1939 [Triassolestidae]
 • Mesorhyphus anomalus, A. Handlirsch 1939 [Heterorhyphidae]
 • Mesorhyphus areolatus, A. Handlirsch 1939 [Anisopodidae]
 • Mesotipula curvata, A. Handlirsch 1939 [Limoniidae]
 • Metablattula, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Metablattula lipomena, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Metafulgoridium ampliatum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Metafulgoridium graptum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Metafulgoridium singulare, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Metafulgoridium spilotum, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Metarchitaulius, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Metarchitaulius longus, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Metatrichopteridium, A. Handlirsch 1939 [Hennigmatidae]
 • Metatrichopteridium confusum, A. Handlirsch 1939 [Hennigmatidae]
 • Necrogomphus, A. Handlirsch 1939 [Liassogomphidae]
 • Necrogomphus brunswigiae, A. Handlirsch 1939 [Liassogomphidae]
 • Necrotaulius affinis, A. Handlirsch 1939 [Insecta]
 • Necrotaulius bodei, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Necrotaulius ellipticus, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Necrotaulius megapolitanus, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Necrotaulius minimus, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Necrotaulius pullus, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Necrotaulius pygmaeus, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Necrotaulius regularis, A. Handlirsch 1939 [Insecta]
 • Necrotaulius vicinus, A. Handlirsch 1939 [Insecta]
 • Neorthophlebia acutipennis, A. Handlirsch 1939 [Bittacidae]
 • Neorthophlebia medialis, A. Handlirsch 1939 [Bittacidae]
 • Neorthophlebia pallida, A. Handlirsch 1939 [Bittacidae]
 • Neorthophlebia simillima, A. Handlirsch 1939 [Bittacidae]
 • Neorthophlebia stigmatica, A. Handlirsch 1939 [Bittacidae]
 • Neorthophlebiinae, family, A. Handlirsch 1939 [unclassified family]
 • Onkedodimus, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Onkedodimus discicollis, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Orthophlebia anglica (A. Handlirsch 1939) [Orthophlebiidae]
 • Orthophlebia bella, A. Handlirsch 1939 [Orthophlebiidae]
 • Orthophlebia elongata, A. Handlirsch 1939 [Orthophlebiidae]
 • Orthophlebia furcata (A. Handlirsch 1939) [Orthophlebiidae]
 • Orthophlebia gracilis, A. Handlirsch 1939 [Orthophlebiidae]
 • Orthophlebia laesa, A. Handlirsch 1939 [Orthophlebiidae]
 • Orthophlebia nana, A. Handlirsch 1939 [Orthophlebiidae]
 • Orthophlebia parvula (A. Handlirsch 1939) [Orthophlebiidae]
 • Orthophlebia pygmaea, A. Handlirsch 1939 [Orthophlebiidae]
 • Orthophlebia simillima, A. Handlirsch 1939 [Orthophlebiidae]
 • Orthophlebia stigmatica (A. Handlirsch 1939) [Orthophlebiidae]
 • Orthophlebia westwoodi, A. Handlirsch 1939 [Orthophlebiidae]
 • Orthophlebiites, A. Handlirsch 1939 [Orthophlebiidae]
 • Orthophlebiites radialis, A. Handlirsch 1939 [Orthophlebiidae]
 • Oxytoroptera, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Oxytoroptera mediocris, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Palaeogomphus, A. Handlirsch 1939 [Liassogomphidae]
 • Palaeotaulius, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Palaeotaulius vicinus, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Parabittacus, A. Handlirsch 1939 [Bittacidae]
 • Parabittacus analis, A. Handlirsch 1939 [Bittacidae]
 • Parablattula, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Parablattula reticulata, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Parablattula simplicissima, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Parafulgoridium, A. Handlirsch 1939 [Fulgoridiidae]
 • Paragomphus, A. Handlirsch 1939 [Liassogomphidae]
 • Paragomphus angulatus, A. Handlirsch 1939 [Liassogomphidae]
 • Pararchitaulius, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Pararchitaulius ovalis, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Parataulius, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Parataulius jurassicus, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Paratrichopteridium angustum, A. Handlirsch 1939 [Philopotamidae]
 • Paratrichopteridium breve, A. Handlirsch 1939 [Philopotamidae]
 • Paratrichopteridium costale, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Paratrichopteridium efossum, A. Handlirsch 1939 [Necrotauliidae]
 • Parelcana anglicana, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Parelcana dubia, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Parelcana platyptera, A. Handlirsch 1939 [Elcanidae]
 • Peloblattula, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Peloblattula oligoneura, A. Handlirsch 1939 [Blattulidae]
 • Periboloptera, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Periboloptera rotunda, A. Handlirsch 1939 [Coleoptera]
 • Pleciomyia, A. Handlirsch 1939 [Diptera]
 • Pleciomyia pachygaster, A. Handlirsch 1939 [Diptera]
 • Probascanion, A. Handlirsch 1939 [Probascanionidae]
 • Probascanion megacephalum, A. Handlirsch 1939 [Probascanionidae]
 • Procercopis coriacea, A. Handlirsch 1939 [Procercopidae]
 • Procercopis similis, A. Handlirsch 1939 [Procercopidae]
 • Prohemerobius anomalus, A. Handlirsch 1939 [Prohemerobiidae]
 • Prohemerobius costalis, A. Handlirsch 1939 [Prohemerobiidae]
 • Prohemerobius ovatus, A. Handlirsch 1939 [Prohemerobiidae]
 • Prohemerobius persimilis, A. Handlirsch 1939 [Prohemerobiidae]
 • Proinogomphus, A. Handlirsch 1939 [Liassogomphidae]
 • Proinogomphus bodei, A. Handlirsch 1939 [Liassogomphidae]
 • Proptychoptera megapolitana, A. Handlirsch 1939 [Ptychopteridae]
 • Proptychoptera similis, A. Handlirsch 1939 [Ptychopteridae]
 • Protochaeta, A. Handlirsch 1939 [Regiatidae]
 • Protochaeta masculina, A. Handlirsch 1939 [Regiatidae]
 • Protogryllus cantans, A. Handlirsch 1939 [Protogryllidae]
 • Protogryllus irregularis, A. Handlirsch 1939 [Protogryllidae]
 • Protogryllus lanceolatus, A. Handlirsch 1939 [Regiatidae]
 • Protogryllus liadis, A. Handlirsch 1939 [Protogryllidae]
 • Protogryllus major, A. Handlirsch 1939 [Protogryllidae]
 • Protogryllus musicus, A. Handlirsch 1939 [Protogryllidae]
 • Protogryllus stenobasis, A. Handlirsch 1939 [Protogryllidae]
 • Protogryllus vicinus, A. Handlirsch 1939 [Protogryllidae]
 • Pseudipsvicia, A. Handlirsch 1939 [Progonocimicidae]
 • Pseudipsvicia ala, A. Handlirsch 1939 [Progonocimicidae]
 • Pycnothemis, A. Handlirsch 1939 [Odonata]
 • Pycnothemis densa, A. Handlirsch 1939 [Odonata]
 • Rhabdothemis, A. Handlirsch 1939 [Odonata]
 • Rhabdothemis strigivena, A. Handlirsch 1939 [Odonata]
 • Selenothemistidae, family (A. Handlirsch 1939) [Selenothemistidae]
 • Synorthophlebia, A. Handlirsch 1939 [Orthophlebiidae]
 • Synorthophlebia dubia, A. Handlirsch 1939 [Orthophlebiidae]
 • Synorthophlebia liadis, A. Handlirsch 1939 [Orthophlebiidae]
 • Systellothemis, A. Handlirsch 1939 [Heterophlebiidae]
 • Systellothemis reticulata, A. Handlirsch 1939 [Heterophlebiidae]
 • Temnostigma, A. Handlirsch 1939 [Odonata]
 • Temnostigma singulare, A. Handlirsch 1939 [Odonata]
 • Trichorthophlebia, A. Handlirsch 1939 [Insecta]
 • Trichorthophlebia pilifera, A. Handlirsch 1939 [Insecta]