Callovian age - Oxfordian age

International Chronostratigraphic Timescale
QuaternaryHoloceneMeghalayan0
Northgrippian0.0042
Greenlandian0.0082
PleistoceneLate Pleistocene0.0117
Chibanian0.129
Calabrian0.774
Gelasian1.8
NeogenePliocenePiacenzian2.58
Zanclean3.6
MioceneMessinian5.333
Tortonian7.246
Serravallian11.63
Langhian13.82
Burdigalian15.98
Aquitanian20.44
PaleogeneOligoceneChattian23.03
Rupelian27.82
EocenePriabonian33.9
Bartonian37.71
Lutetian41.2
Ypresian47.8
PaleoceneThanetian56
Selandian59.2
Danian61.6
CretaceousLate CretaceousMaastrichtian66
Campanian72.1
Santonian83.6
Coniacian86.3
Turonian89.8
Cenomanian93.9
Early CretaceousAlbian100.5
Aptian113
Barremian121.4
Hauterivian125.77
Valanginian132.6
Berriasian139.8
JurassicLate JurassicTithonian145
Kimmeridgian149.2
Oxfordian154.8
Middle JurassicCallovian161.5
Bathonian165.3
Bajocian168.2
Aalenian170.9
Early JurassicToarcian174.7
Pliensbachian184.2
Sinemurian192.9
Hettangian199.5
TriassicLate TriassicRhaetian201.4
Norian208.5
Carnian227
Middle TriassicLadinian237
Anisian242
Early TriassicOlenekian247.2
Induan251.2
251.902