†tribe Cricetini Simpson 1945 (mouse)

Mammalia - Rodentia - Cricetidae

Parent taxon: Cricetinae according to K. Vasileiadou and G. D. Koufos 2005

See also Baskin 1978

Sister taxa: Apocricetus, Collimys, Cricetinus, Cricetulodon, Cricetulus, Democricetodon, Karydomys, Leidymini, Megacricetodon, Mesocricetus, Neacomys, Neocricetodon, Onychomys, Peromyscini, Peromyscus, Phodopus, Rotundomys, Symmetrodontomys

Subtaxa: Cricetus

View classification

Ecology: ground dwelling herbivore

Distribution:

• Quaternary of Austria (1 collection), Belgium (1), the Czech Republic (3), France (3), Georgia (1), Germany (10), Hungary (21), Italy (11), Kazakhstan (1), Poland (1), Romania (13), Ukraine (3), the United Kingdom (2)

• Pliocene to Pleistocene of Hungary (2)

• Pliocene of Kazakhstan (1), Poland (2), Spain (1)

• MN 13 of Greece (1), Spain (1)

• Miocene of Greece (4), the Russian Federation (1), Spain (5)

Total: 89 collections including 95 occurrences

Show more details