Latiastrea pjtkovi Kuzmicheva 1982 (stony coral)

Anthozoa - Scleractinia - Latomeandridae

Full reference: Y. I. Kuzmicheva. 1982. Korally verkhnego Apta (Klanseya) tsentralnykh Kyzylkumov [Upper Aptian (Clansayesian) corals from central Kyzylkum]. Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody Otdel Geologicheskiy 57(2):98-111

Belongs to Latiastrea according to Y. I. Kuzmicheva 1982

Sister taxa: Latiastraea magna, Latiastrea baumbergeri, Latiastrea bendukidzeae, Latiastrea foulassensis, Latiastrea gironensis, Latiastrea greppini, Latiastrea kaufmanni, Latiastrea magna, Latiastrea minima, Latiastrea mucronata, Latiastrea pakongensis, Latiastrea paronai, Latiastrea valfinensis, Latiastrea variabilis, Latiastrea whitneyi

Type specimen: Its type locality is Kul'dzhuktau Mountains, Kyzylkum, which is in an Aptian marine horizon in Uzbekistan

Ecology: stationary intermediate-level epifaunal photosymbiotic-suspension feeder

Distribution: found only at Kul'dzhuktau Mountains, Kyzylkum

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.