Mesorthopterina Storozhenko 1996 (insect)

Insecta - Eoblattida - Mesorthopteridae

Full reference: S. Storozhenko. 1996. New Triassic Mesorthopteridae (Insecta, Plecopteroidea, Grylloblattida). Spixiana 19(1):115-127

Parent taxon: Mesorthopteridae according to D. S. Aristov 2015

See also Storozhenko 1996, Storozhenko 1997 and Storozhenko 1998

Sister taxa: Austroidelia, Locustoblattina, Mesoidelia, Mesorthopteron, Parastenaropodites, Paridelia, Permorthopteron, Sharovites, Taskanatus, Tshermyaninus

Subtaxa: Mesorthopterina bona Mesorthopterina pulchra

View classification

Ecology:

Distribution: found only at Kysyltam, Ketmen Mountains, PIN collection 1361 (Triassic of Kazakhstan)

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.