Kooteniella Lermontova 1940 (trilobite)

Trilobita - Corynexochida - Dorypygidae

Synonym: Babakovia Sivov 1955

Parent taxon: Dorypygidae according to P. A. Jell and J. M. Adrain 2002

See also Sepkoski 2002

Sister taxa: Atdabanella, Basocephalus, Bonnaria, Bonnia, Bonniella, Bonnima, Bonniopsis, Dorypygina, Dorypyginae, Fordaspis, Hicksia, Holteria, Holyoakia, Kooteniellina, Liokootenia, Mengzia, Metakootenia, Ogygopsis, Olenoides, Olenoidestranans, Paraolenoides, Popigaia, Prokootenia, Protypus, Shipaiella, Strettonia, Tabatopygellina, Tolanaspis

Subtaxa: none

Ecology: nektobenthic carnivore

Distribution:

• Amgan of the Russian Federation (1 collection)

• Cambrian of Kazakhstan (1), the Russian Federation (8)

Total: 10 collections including 22 occurrences

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.