Fayettevillea minuscula Kuzina and Yatskov 1990 (ammonite)

Cephalopoda - Goniatitida - Glaphyritidae

Full reference: L. F. Kuzina and S. V. Yatskov. 1990. Predstaviteli nadsemeystva Neoglyphiocerataceae v dombarskikh (Nizhniy Karbon) otlozheniyakh Novoy Zemli. Iskopaemye Tsefalopodi: Puti Evolyutsii i Sisematikya Otdelnykh Grupp. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 243:51-65

Belongs to Fayettevillea according to L. F. Kuzina and S. V. Yatskov 1990

Sister taxa: Fayettevillea densistriata, Fayettevillea inyoense, Fayettevillea occidentalis, Fayettevillea orientalis, Fayettevillea planorbis, Fayettevillea prior

Type specimen: PIN 4279/2115, a shell. Its type locality is Berkha Island, locality 5, Novaya Zemlya, which is in an Arnsbergian marine horizon in the Russian Federation.

Ecology: fast-moving nektonic carnivore

Average measurements (in mm): shell diameter 12.8

Distribution:

• Carboniferous of the Russian Federation (2 collections)

Total: 2 collections each including a single occurrence

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.