Macrocallista (Macrocallista) Meek 1876 (venus clam)