Y. M. Bychkov 1985

Full reference
Y. M. Bychkov. 1985. Pozdnetriasovye mollyuski Khrebta Kenkeren (Koryakskoe Nagorye). Dvustvorchatye i Golovonogie Mollyuski Mezozoya Severo-Vostoka SSSR 5-24 [M. Clapham/M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  43565
Created:  2012-11-20 15:20:14
Modified:  2013-04-06 15:03:59
Publication type:  book/book chapter
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian
Taxonomic opinions (20) - view classification
'Ammonites metternichi belongs to Ammonites' according to Hauer 1846
'Ammonites metternichi is recombined as Pinacoceras metternichi' according to Y. M. Bychkov 1985
'Gonionotites was reranked as Juvavites (Gonionotites) and belongs to Juvavites' according to McLearn 1947
'Juvavites (Gonionotites) gethingi belongs to Juvavites (Gonionotites)' according to McLearn 1947
'Juvavites (Gonionotites) gethingi is recombined as Gonionotites gethingi' according to Y. M. Bychkov 1985
'Kumatrigonia was reranked as Trigonia (Kumatrigonia) and belongs to Trigonia' according to Y. M. Bychkov 1985
'Maoritrigonia beringica belongs to Maoritrigonia' according to Y. M. Bychkov 1985
'Maoritrigonia chekhovi belongs to Maoritrigonia' according to Y. M. Bychkov 1985
'Neopecten oxytomaeformis belongs to Neopecten' according to Y. M. Bychkov 1985
'Neopecten belongs to Aviculopectinidae' according to Y. M. Bychkov 1985
'Ochotochlamys polubotkae belongs to Ochotochlamys' according to Y. M. Bychkov 1985
'Pecten damesi belongs to Pecten' according to Boehm 1903
'Pecten damesi is recombined as Neopecten damesi' according to Y. M. Bychkov 1985
'Pinna lima belongs to Pinna' according to Boehm 1903
'Pinna lima belongs to Pinna' according to Y. M. Bychkov 1985
'Septocardia typica belongs to Septocardia' according to Hall and Whitfield 1877
'Septocardia typica belongs to Septocardia' according to Y. M. Bychkov 1985
'Sirenites pardoneti belongs to Sirenites' according to McLearn 1940
'Sirenites pardoneti is recombined as Pseudosirenites pardoneti' according to Y. M. Bychkov 1985
'Trigonia (Kumatrigonia) nemtinovi belongs to Trigonia (Kumatrigonia)' according to Y. M. Bychkov 1985