Class Xiphosura Latreille 1802 (arthropod)

Xiphosura

Synonym: Merostomata Dana 1852

Full reference: P. A. Latreille. 1802. Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes, Tome Troisième 1-467

Parent taxon: Prosomapoda according to J. C. Lamsdell 2013

See also Bengtson 1992, Krzemiński et al. 2010, Nielsen 2012, Sepkoski 2002 and Størmer 1955

Sister taxa: Borchgrevinkium, Legrandella, Synziphosurina, Weinbergina

Subtaxa: Aglaspida Angarocaris Borchgrevingkium Eolimulus Flobertia Gdowia Girardevia Kodymirus Maldybulakia Micrichnus Sinaglaspis Triopus Tuboculops Willwerathia Xiphosura Xiphosurida

View classification

Ecology: nektobenthic carnivore

Show more details