Elrathina Resser 1937 (trilobite)

Trilobita - Ptychopariida - Ptychopariidae

Parent taxon: Ptychopariidae according to P. A. Jell and J. M. Adrain 2002

See also Caron and Jackson 2008, Palmer and Halley 1979 and Sepkoski 2002

Sister taxa: Achlysopsis, Altikolia, Altitudella, Amecephalites, Asthenopsis, Austinvillia, Balangcunaspis, Bathyholcus, Bathyocos, Billingsaspis, Binodaspis, Bolaspidina, Braintreella, Brunswickia, Cathayanella, Chengshanaspis, Conopolus, Danzhaina, Deltina, Douposiella, Eokaotaia, Eosoptychoparia, Eospencia, Gaphuraspis, Gedongaspis, Gunnia, Hadrocephalites, Illtydaspis, Jangudaspis, Jiagouia, Jialaopsis, Jianchangia, Jiumenia, Kaotaia, Kochiella, Kounamkites, Kunmingaspis, Laminurus, Laoyingshania, Lyriaspis, Meitania, Monanocephalus, Mufushania, Nangaoia, Nangaops, Neoblairella, Neoregina, Olenekina, Onchocephalites, Paleonelsonia, Palmerara, Panacus, Paramecephalus, Paraperiomma, Parapoulsenia, Paraziboaspis, Piaziella, Pingluaspis, Plesiamecephalus, Poulsenella, Poulsenia, Probowmania, Probowmaniella, Probowmanops, Proliostracus, Psilostracus, Ptychoparella, Ptychopariinae, Qiaotouaspis, Ruichengella, Sanwania, Semisphaerocephalus, Shantungaspis, Shuiyuella, Sinoptychoparia, Spencella, Spencia, Stoecklinia, Suluktella, Tongshania, Townleyella, Trigonyangaspis, Tukalandaspis, Ulrichaspis, Variopelta, Vermontella, Wanhuaia, Weijiaspis, Wuhaina, Xilingxia, Xingrenaspis, Yaojiayuella, Yuknessaspis, Ziboaspidella, Ziboaspis

Subtaxa: Elrathina antiqua Elrathina offula

View classification

Ecology: fast-moving epifaunal detritivore

Distribution:

• Marjumian of United States (1: Georgia collection)

• Cambrian of Canada (29: Alberta-British Columbia, British Columbia, Newfoundland and Labrador, Yukon and Northwest Territories), Mexico (1), United States (16: California-Nevada, Idaho, Montana, Nevada, Pennsylvania, Utah)

Total: 47 collections each including a single occurrence

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.