Uncinunellina rotunda Glushenko 1975 (lamp shell)

Rhynchonellata - Rhynchonellida - Wellerellidae

Full reference: I. V. Glushenko. 1975. Brakhiopody nizhney Permi i iz znachenie dlya stratigrahii vostochno-Ukrainskogo Neftegazonosnogo basseyna. Stratigrafiya Verkhnego Paleozoya i Nizhnego Mezozoya Dneprovsko-Donetskoy Vpadiny 83-118

Belongs to Uncinunellina according to I. V. Glushenko 1975

Sister taxa: Uncinunellina amor, Uncinunellina exilis, Uncinunellina hayasakai, Uncinunellina jabiensis, Uncinunellina mitigata, Uncinunellina mongolica, Uncinunellina multicostata, Uncinunellina multiplicata, Uncinunellina piqiangensis, Uncinunellina postera, Uncinunellina pulchra, Uncinunellina sangzhiensis, Uncinunellina shikokuensis, Uncinunellina siculus, Uncinunellina tenuis, Uncinunellina timorensis, Uncinunellina wangenheimi

Type specimen: UkrNIIGaz 1/63-1, a shell. Its type locality is Karla Libknekhta mine, which is in an Asselian carbonate limestone in the Slavyanskoy Formation of Ukraine.

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder

Distribution:

• Permian of Ukraine (3 collections)

Total: 3 collections each including a single occurrence

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.