†order Graptoloidea Lapworth 1875 (graptolite)

Pterobranchia - Graptoloidea

Parent taxon: Graptolithina according to J. Maletz 2017

See also Bulman 1970, Lo Valvo et al. 2020, Maletz 2014, Maletz et al. 2009, Maletz et al. 2017, Monteros and Moya 2011, Sepkoski 2002, Toro 1993, Toro 1995, Toro et al. 2020 and Toro and Herrera Sánchez 2019

Sister taxa: Acanthastida, Ascograptus, Camaroidea, Ceramograptus, Crinocaulis, Crustoidea, Cyclograptidae, Dendroidea, Diplograptoidea, Dithecodendridae, Dithecodendrum, Dithecoidea, Graptoblasti, Graptolithus, Graptoloida, Graptovermida, Leveillites, Limpidograptus, Palmatophycus, Pilograptus, Rhabdopleuridae, Siryngotaenia, Stolonoidea, Thamnograptus, Trigonograptus, Tuboidea, Wimanicrustidae

Subtaxa: Apiograptus Arienigraptus Arnheimograptus Axonophora Bergstroemograptus Bryograptidae Crinitograptus Dichograptacea Dichograptina Didymograptidae Didymograptina Dimorphograptoides Eisenackograptus Eoglyptograptus Euclimacograptus Exigraptus Glossograptina Graptodendroidina Hirsutograptus Joamgsjamotes Kinnegraptidae Laxograptus Lenzograptus Metabrograptus Monograptina Neocolonograptus Neocucullograptus Neodicellograptus Neolobograptus Parapetalolithis Pararetiograptus Plectodinemagraptus Pseudamplexograptus Pseudoisograptus Pseudomonoclimacis Pseudoplectograptus Pseudorthograptus Rivagraptus Semiplectograptus Sinograpta Sinograptina Sinoreteograptus Stromatograptus Sudburigraptus Uncinatograptus Urbanekograptus Virgellina

View classification

Ecology: passively mobile planktonic suspension feeder

Show more details