Oriadubitherium (notoungulate)

Mammalia - Notoungulata - Toxodontidae

Parent taxon: Toxodontidae according to R. L. Carroll 1988

Sister taxa: Alitoxodon, Dilobodon, Dinotoxodontinae, Hemixotodon, Hyperoxotodon, Mixotoxodon, Morphippus corrugatus, Nesodonopsis, Nesodontinae, Ocnerotherium, Palaeotoxodon, Palyeidodon, Paratrigodon, Pisanodon, Posnanskytherium, Proadinotherium, Prototrigodon, Stenotephanos, Toxodon, Toxodontinae, Xotodon

Subtaxa: none

Ecology: scansorial herbivore

Distribution: there are no occurrences of Oriadubitherium in the database

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.