Petenyiella Kretzoi 1956 (shrew)

Mammalia - Tribosphenida - Soricidae

Synonym: Allopachyura Kormos 1934

Parent taxon: Soricidae according to A. K. Agadjanian and K. Kowalski 1978

See also Van Valen 1967

Sister taxa: Alloblarinella, Allosoricinae, Alluvisorex, Amphisorex, Anchiblarinella, Anouroneomys, Arctisorex, Asoriculus, Beckiasorex, Beremendia, Cokia, Cretasorex, Crocidosoricinae, Crocidurinae, Limnoecinae, Limnoecus, Lunanosorex, Nesiotites, Paenepetenyia, Paracryptotis, Parydrosorex, Planisorex, Podihik, Pseudotrimylus, Siwalikosorex, Soricinae, Soricolestinae, Tregosorex, Wilsonosorex, Zelceina

Subtaxa: Petenyiella zelcea

View classification

Ecology: ground dwelling omnivore

Distribution:

• Pliocene of Hungary (2 collections), Poland (2)

• Miocene of Austria (1)

Total: 5 collections each including a single occurrence

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.