†family Calamitaceae

Calamitaceae - Calamitaceae

Parent taxon: Plantae according to D. L. Dilcher et al. 2005

See also Jennings 1980

Sister taxa: Aculeisporites, Alethopteridae, Archelytron, Archelytron priscus, Asterotheca, Biliphyta, Blatta hyperborea, Bullasporis, Camerosporites, Carpolithes, Chrysomelites lindhageni, Chrysomelites thulensis, Confertisulcites, Cooksonia, Cordaitales, Ctenostematopteryx minor, Curculionites costulatus, Curculionites thoracicus, Cyclogranisporites, Cymodoceites, Cyperites, Dictyopteris, Donacia parvula, Donacia smithiana, Dutoitia, Elytridium, Elytridium deplanatum, Embryophyta, Euphemerites, Euphemerites affinis, Euphemerites gigas, Euphemerites simplex, Evinospongia, Feistmantelia, Flabellofolium, Flemingites, Holcospermum, Howisonia, Hydrobius nauckhoffi, Hymenozonotriletes, Klausipollenites, Knorria, Knoxisporites, Krauselisporites, Laccophilus parvulus, Lapposisporites, Lepidodendraceae, Lonchopteris, Loperia, Lycopodiophyta, Lycopodophyta, Metaleiofusa, Myeloxylon, Nematothallus, Neuropteridae, Pachytesta, Pachytheca, Parka, Pecopteris, Phytoptus antiquus, Polysporangiophyta, Pythonidium, Pythonidium metallicum, Rhabdotarachnoides, Rhabdotarachnoides simoni, Scythiana, Sigillariaceae, Silpha deplanata, Spermatophyta, Sphenopteridae, Stigmaria, Sulcati, Sulcatisporites, Thomsonisporites, Tracheophyta, Trigonocarpus, Trilobozonosporites, Viridiplantae, Wardia, Whittleseya, Yuknessia

Subtaxa: Asterophyllites Calamites Calamostachys Neocalamites

View classification

Distribution:

• Jurassic to Cretaceous of Egypt (1 collection)

• Jurassic of Afghanistan (1), Argentina (2), China (78), Egypt (1), Georgia (11), Germany (2), Japan (1), Kazakhstan (11), Kyrgyzstan (2), Mongolia (1), Poland (2), Romania (3), the Russian Federation (50), Tajikistan (13), Ukraine (1), the United Kingdom (4), United States (1: Oregon/Idaho), Uzbekistan (1)

• Triassic to Jurassic of Canada (2: Northwest Territories), Georgia (2), Ukraine (1)

• Triassic of Antarctica (1), Argentina (3), Australia (2), Austria (1), Brazil (1), Chile (1), China (115), Germany (11), Greenland (11), Iran (4), Italy (1), Japan (4), Kazakhstan (2), Kyrgyzstan (3), Malaysia (1), Mongolia (5), the Russian Federation (20), South Africa (15), South Korea (4), Spain (1), Svalbard and Jan Mayen (1), Sweden (1), Switzerland (1), Tajikistan (2), Thailand (1), Ukraine (5), United States (11: Arizona, New Mexico, North Carolina, Virginia, Virginia/North Carolina), Vietnam (1)

• Rotliegendes of United States (1: New Mexico)

• Permian of Australia (2), Canada (1: Prince Edward Island), China (59), the Czech Republic (2), France (5), Germany (18), Indonesia (1), Italy (1), Malaysia (3), Mexico (1), Morocco (2), North Korea (5), Oman (1), Portugal (1), the Russian Federation (5), Saudi Arabia (1), South Korea (4), Spain (1), the United Kingdom (3), United States (8: Arizona, Colorado, Oklahoma, Texas, West Virginia), Venezuela (1), Zimbabwe (1)

• Virgilian of United States (1: New Mexico)

• Desmoinesian of United States (2: Indiana, Missouri)

• Atokan of United States (1: Indiana)

• Pennsylvanian of Canada (1: Nunavut), Portugal (2), United States (24: Colorado, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, New Mexico, Ohio, Utah)

• Westphalian of Canada (2: Nova Scotia), United States (2: Alabama, Illinois)

• Namurian of Germany (1)

• Carboniferous to Permian of Morocco (1), Spain (1)

• Carboniferous of Belgium (1), Canada (12: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island), Egypt (1), Germany (6), the Netherlands (1), Portugal (1), Spain (7), Turkey (2), the United Kingdom (11), United States (45: Alabama, Arizona, Colorado, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Ohio, Oklahoma, Texas, Utah, West Virginia)

• Mississippian of Canada (7: New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia), United States (8: Georgia, Illinois, Kentucky, Missouri, Utah, West Virginia)

Total: 687 collections including 1099 occurrences

Show more details