†family Henricosborniidae Ameghino 1901 (notoungulate)

Mammalia - Notoungulata - Henricosborniidae

Alternative spelling: Henricosbornidae

Synonyms: Pantostylopidae Ameghino 1901, Selenoconidae Ameghino 1902

Full reference: F. Ameghino. 1901. Notices préliminaires sur des ongulés nouveaux des terrains crétacés de Patagonie [Preliminary notes on new ungulates from the Cretaceous terrains of Patagonia]. Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba 16:349-429

Parent taxon: Notoungulata according to L. G. Marshall and C. de Muizon 1983

See also Ameghino 1901, Ameghino 1902, Carroll 1988, Gregory 1910, López 2010, Pascual et al. 1978, Simpson 1935 and Simpson 1948

Sister taxa: Acoelodus, Albertogaudryidae, Allalmeia, Archaeopithecidae, Archaeoplus, Archaeotypotherium transitum, Brandmayria, Brandmayria simpsoni, Carolodarwinia, Carolodarwinia pyramidentata, Claenodon patagonicus, Degonia sympathica, Edvardocopeia, Edvardocopeia sinuosa, Entelonychia, Epitypotherium cancellatum, Eudiastatus, Hegetotheria, Homalodotheria, Isotypotherium, Lophiodonticulus, Lophiodonticulus patagonicus, Lophiodonticulus retroversus, Notioprogonia, Notopithecidae, Notopithecus summus, Notostylopidae, Oldfieldthomasiidae, Ortholophodon, Pleurystylops, Pleurystylops glebosus, Procolpodon, Procolpodon foratus, Puelia, Puelia plicata, Pyramidon, Pyramidon klaatschi, Tonostylops, Tonostylops spissus, Toxodontia, Trimerostephanos ultimus, Typotheria, Typotheroidea, Ultrapithecus robustus

Subtaxa: Acamana Henricosbornia Othnielmarshia Peripantostylops Simpsonotus

View classification

Type: Henricosbornia

Ecology: scansorial herbivore

Distribution:

• Deseadan of Argentina (2 collections), Bolivia (2)

• Eocene of Argentina (15)

• Paleocene to Eocene of Brazil (1)

• Paleocene of Argentina (4)

Total: 24 collections including 59 occurrences

Show more details