Samaropsis Göppert 1864 (conifer)

Coniferales

Parent taxon: Coniferales according to S. Ash 1999

See also Chandra and Tewari 1991, Lakhanpal et al. 1976 and Meyen 1984

Sister taxa: Aachenia, Abietites, Allocladus, Alostrobus, Ammatopsis, Androvettia, Anomaspis, Anthodium, Apterostrobus, Araucarineae, Arauspiropitys, Arautamyelon, Athrotaxites, Aulacolepis, Australoxylon, Baliostichus, Bardella, Biarmodendron, Bilsdalea, Brachyphyllaceae, Brunswickia, Buriadia, Callipitys, Catervoxylon, Cedrostrobus, Cephalotaxites, Ceratoxylon, Chapmanoxylon, Circulina, Compsostrobaceae, Coniferaepites, Coniferipites, Coniferocaulon, Coniferomyelon, Crossotolepis, Cupressaceae, Cupressinanthus, Cupressinostrobus, Cyclopitys, Dactylethrophyllum, Dactyolepis, Dechellyia, Desmiophyllum, Diplostrobus, Distichophyllites, Echinostrobus, Entomolepis, Ernestiodendron, Eugeinitzia, Europoxylon, Feildenia, Feildeniopsis, Fraxinopsis, Fricia, Fuchselia, Germanophyton, Glyptolepis, Haiburnia, Harrisiophyllum, Harrisostrobus, Heterolepis, Indophyllum, Kendoxylon, Keteleerioxylon, Kettneria, Lecrosia, Lelestrobus, Lepidostrobus, Libocedroxylon, Marwaria, Mehtaia, Microlepidium, Nematocaulis, Nematofolium, Nematoglobus, Nematopetiolus, Nematoxylon, Nipanioruha, Nipaniostrobus, Ortiseia, Pachylepis, Palaeocedrus, Palaeolepis, Palaeopiceoxylon, Palaeospiroxylon, Palaeotaxus, Palissyaceae, Papaninia, Paracatervoxylon, Paranocladus, Parapalaeospiroxylon, Pararaucariaceae, Parasequoia, Passalostrobus, Petrophiloides, Phacolepis, Phyllocladopsis, Physematopitys, Piceites, Piceophyllum, Pinostrobus, Pityanthus, Pityoidolepis, Planoxylon, Plutonia, Podocarpaceae, Podostrobus, Protoginkgoxylon, Protophyllocladoxylon, Protospiroxylon, Pseudopinus, Ptenostrobus, Quadrocladus, Ranaoxylon, Raritania, Retinosporites, Rhenania, Rhipidiocladus, Romeroites, Ruehleostachys, Satpuria, Schidolepium, Schizolepis, Searsolia, Sequoiopsis, Sequoipsis, Sequoites, Sitholeya, Smeystersia, Spermatostrobus, Sphenaspis, Spondylostrobus, Squama, Stabbarpia, Stachycarpites, Stenorhachis, Strobilites, Strobilostrobus, Szecladia, Taxodiaceaepollenites, Taxodiella, Taxodineae, Taxodites, Taxulus, Telephragmoxylon, Tomaxellia, Torreyites, Tricranolepis, Tsugites, Uralodendron, Voltziaceaesporites, Voltzioxylon, Walchianthus, Walchiopremnon, Walkomiella, Walkomiellospermum, Widdringtonoxylon, Xantholithus, Yatsenkoxylon, Yezostrobus, Zeugophyllites, Zygophillites

Subtaxa: Samaropsis bigelowii Samaropsis feistmantelii Samaropsis finchii Samaropsis ganjrensis Samaropsis goraiensis Samaropsis lamyensis Samaropsis menisca Samaropsis oregonensis Samaropsis raniganjensis Samaropsis romeri Samaropsis srivastavae Samaropsis surangei Samaropsis ulmiformis Samaropsis whitensis

View classification

Type: Samaropsis ulmiformis

Distribution:

• Jurassic of Kazakhstan (3 collections), Mongolia (1), the Russian Federation (25), Tajikistan (2), Turkmenistan (1), Uzbekistan (1)

• Triassic to Jurassic of Sweden (1)

• Triassic of Brazil (1), China (3), Hungary (1), India (2), Kyrgyzstan (1), the Russian Federation (1), Ukraine (4), United States (2: New Mexico)

• Permian to Triassic of India (2)

• Rotliegendes of United States (1: New Mexico)

• Permian of Antarctica (2), Argentina (4), Australia (20), Brazil (8), Canada (1: Nunavut), China (6), the Congo-Kinshasa (3), India (36), Mongolia (7), Niger (1), North Korea (1), Pakistan (1), the Russian Federation (93), South Africa (2), Thailand (1), the United Kingdom (1), United States (6: Michigan, Texas), Zambia (2), Zimbabwe (4)

• Virgilian of United States (1: New Mexico)

• Atokan of United States (2: Indiana)

• Westphalian of Canada (1: Nova Scotia)

• Pennsylvanian of United States (3: Illinois, Michigan)

• Carboniferous to Permian of Morocco (1), the Russian Federation (2)

• Carboniferous of Canada (2: New Brunswick), the Russian Federation (1), United States (3: Colorado, Kansas, Ohio)

• Mississippian of United States (1: Illinois)

Total: 268 collections including 521 occurrences

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.