Knoxisporites Potonie and Kremp 1954

Knoxisporites

Parent taxon: Plantae according to Y. Reyre 1973

Sister taxa: Aculeisporites, Alethopteridae, Archelytron, Archelytron priscus, Asterotheca, Biliphyta, Blatta hyperborea, Bullasporis, Calamitaceae, Camerosporites, Carpolithes, Chrysomelites lindhageni, Chrysomelites thulensis, Confertisulcites, Cooksonia, Cordaitales, Ctenostematopteryx minor, Curculionites costulatus, Curculionites thoracicus, Cyclogranisporites, Cymodoceites, Cyperites, Dictyopteris, Donacia parvula, Donacia smithiana, Dutoitia, Elytridium, Elytridium deplanatum, Embryophyta, Euphemerites, Euphemerites affinis, Euphemerites gigas, Euphemerites simplex, Evinospongia, Feistmantelia, Flabellofolium, Flemingites, Holcospermum, Howisonia, Hydrobius nauckhoffi, Hymenozonotriletes, Klausipollenites, Knorria, Krauselisporites, Laccophilus parvulus, Lapposisporites, Lepidodendraceae, Lonchopteris, Loperia, Lycopodiophyta, Lycopodophyta, Metaleiofusa, Myeloxylon, Nematothallus, Neuropteridae, Pachytesta, Pachytheca, Parka, Pecopteris, Phytoptus antiquus, Polysporangiophyta, Pythonidium, Pythonidium metallicum, Rhabdotarachnoides, Rhabdotarachnoides simoni, Scythiana, Sigillariaceae, Silpha deplanata, Spermatophyta, Sphenopteridae, Stigmaria, Sulcati, Sulcatisporites, Thomsonisporites, Tracheophyta, Trigonocarpus, Trilobozonosporites, Viridiplantae, Wardia, Whittleseya, Yuknessia

Subtaxa: none

Distribution:

• Permian of Italy (1 collection)

• Desmoinesian of United States (6: Kansas)

• Namurian of United States (1: Indiana)

• Carboniferous to Permian of United States (1: Arizona)

• Carboniferous of Australia (1), United States (7: Arizona, Arkansas, Illinois, Indiana)

• Devonian to Carboniferous of Australia (2)

• Devonian of Australia (1), United States (1: Pennsylvania)

Total: 21 collections including 27 occurrences

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.