Klausipollenites Jansonius 1962

Klausipollenites

Parent taxon: Plantae according to Y. Reyre 1973

Sister taxa: Aculeisporites, Alethopteridae, Archelytron, Archelytron priscus, Asterotheca, Biliphyta, Blatta hyperborea, Bullasporis, Calamitaceae, Camerosporites, Carpolithes, Chrysomelites lindhageni, Chrysomelites thulensis, Confertisulcites, Cooksonia, Cordaitales, Ctenostematopteryx minor, Curculionites costulatus, Curculionites thoracicus, Cyclogranisporites, Cymodoceites, Cyperites, Dictyopteris, Donacia parvula, Donacia smithiana, Dutoitia, Elytridium, Elytridium deplanatum, Embryophyta, Euphemerites, Euphemerites affinis, Euphemerites gigas, Euphemerites simplex, Evinospongia, Feistmantelia, Flabellofolium, Flemingites, Holcospermum, Howisonia, Hydrobius nauckhoffi, Hymenozonotriletes, Knorria, Knoxisporites, Krauselisporites, Laccophilus parvulus, Lapposisporites, Lepidodendraceae, Lonchopteris, Loperia, Lycopodiophyta, Lycopodophyta, Metaleiofusa, Myeloxylon, Nematothallus, Neuropteridae, Pachytesta, Pachytheca, Parka, Pecopteris, Phytoptus antiquus, Polysporangiophyta, Pythonidium, Pythonidium metallicum, Rhabdotarachnoides, Rhabdotarachnoides simoni, Scythiana, Sigillariaceae, Silpha deplanata, Spermatophyta, Sphenopteridae, Stigmaria, Sulcati, Sulcatisporites, Thomsonisporites, Tracheophyta, Trigonocarpus, Trilobozonosporites, Viridiplantae, Wardia, Whittleseya, Yuknessia

Subtaxa: Klausipollenites staplinii

View classification

Distribution:

• Triassic of Canada (1: Alberta collection), Ireland (2), Norway (22), Poland (2), United States (1: New Mexico)

• Buntsandstein of Germany (22)

• Rotliegendes of Norway (9)

• Permian of Germany (23), Hungary (5), Ireland (14), Israel (19), Italy (25), Lithuania (1), Norway (7), Poland (43), the Russian Federation (2), South Africa (1), the United Kingdom (29), United States (1: Oklahoma)

Total: 229 collections including 298 occurrences

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.