Comia Zalessky 1934 (fern)

Comia

Parent taxon: Pteridophyta according to H. N. Andrews 1970

Sister taxa: Acrostichides, Acrostichophyllum, Actinopteris, Actinostelopteris, Agasopteris, Alcicornopteris, Anastomopteris, Aneimidium, Anotopteris, Aphlebiocarpus, Apiculatisporis, Archaeoxylon, Arcyopteris, Aspideae, Aspidioides, Asplenioides, Aspleniopteris, Asterochlaena, Asterochlaenopsis, Aulacopteris, Auritulinasporites, Bachasupteris, Balantites, Bambakia, Baqueroites, Beinertia, Bellopteris, Benizia, Bernoullia, Biarmella, Bockschia, Bonaventurea, Boweria, Brittsia, Cardioangulina, Cardiopteridium, Carolopteris, Catenopteris, Cephalotheca, Chansitheca, Cheiloleptites, Chorionopteris, Chrysodiopteris, Cibotiumspora, Cingulatipollenites, Clavatasporites, Coenopteridales, Comipteridium, Concavisporites, Converrucosisporites, Crenaticaulis, Cynepteris, Dactylopteris, Dactylotheca, Danaeides, Deccanites, Delgadoa, Desmophlebis, Dicksoniopteris, Dicropteris, Dictyocallipteridium, Didymosorus, Diplasiophyllum, Diplazites, Diplodendron, Diplophacelus, Discopteris, Distichopteris, Doleropteris, Duplexisporites, Dvinopteridium, Dzergalanella, Eboracia, Emplectopteridium, Eodelopterum, Eodelopterum priscum, Eorhachis, Eskdalia, Filices, Filiciphyllum, Filicites, Filicorachionites, Flicheia, Floropteris, Foliopteris, Forbesia, Fortisia, Fortopteris, Foveogleicheniidites, Gellera, Glenopteris, Glockeria, Glossochlamys, Goeppertella, Goeppertia, Grandeurya, Guptiorachis, Gutbieria, Gymnocaulus, Gyropteris, Halopteris, Hawlea, Hemionitites, Heterofilicites, Hymenophyllea, Impardecispora, Iniopteris, Isiolopteris, Jarenga, Johnstonia, Kandyria, Kankakeea, Karinopteris, Katadromopteris, Katasiopteris, Ketovia, Kidstonia, Knorripteris, Konnoa, Leckenbya, Lescuropteris, Listrophyllum, Lobifolia, Lomatopteris, Lonchopteris, Lopinopteris, Loxopteris, Lycopsida, Lygodites, Marattites, Marcouia, Margaritopteris, Marzaria, Medullosites, Megalopteris, Menopteris, Merianopteris, Mesodescolea, Microdictyon, Microfoveolatosporis, Microreticulatisporites, Mixoneura, Monheimia, Monolete, Mundapteris, Muricingulisporis, Murospora, Myriotheca, Naktongia, Neriopteris, Noeggerathia, Noeopteris, Onocleites, Ophioglossites, Osmundia, Osmundophyllum, Otidophyton, Pachyphyllum, Palaeopteris, Parazola, Parkeriaceae, Parkerioidea, Peremopteris, Permopteridium, Peruviophyllum, Phialopteris, Pilosisporites, Plumatopteris, Poacordaites, Polycingulatisporites, Polypodiopsida, Polypodites, Polytheca, Protoblechnum, Psalixochlaena, Pseudadiantites, Pseudocordaites, Pseudodanaeopsis, Pseudorhacopteris, Psilatriletes, Psilotopsida, Pteridites, Pteridoleimma, Pteridopsida, Pteridorachis, Pteridotheca, Pteropsida, Renaultia, Reussia, Rhabdoxylon, Rhachiopteris, Rhacophytales, Rhacopteris, Rhizodendron, Rhizomites, Rhizomites, Rubinella, Ruflorinia, Saadisporites, Saccopteris, Sachalinia, Sacheria, Scapanophyllum, Schizaeites, Schizodendron, Sciadipteris, Sclerophyllina, Scleropteridium, Scleropteris, Scolopendrites, Scortea, Selenochlaena, Shirakia, Silesiopteris, Sitzia, Sitzopteris, Sorocladus, Sphegopteris, Sphenopteridium, Sphyropteris, Stachypteris, Staphylopteris, Steffensia, Stewartiopteris, Stipitopteris, Straelenipteris, Strephopteris, Supaia, Surangea, Sylvia, Sylvopteris, Synia, Taenitites, Tedelea, Teilhardia, Tetraptilon, Tetratmema, Thecopteris, Tietea, Trilobosporites, Trimatopteris, Triplanosporites, Tuberositriletes, Tubicaulidaceae, Tungussopteris, Tuzhykoviella, Ungeria, Uralia, Uralopteris, Vargolopteris, Velosporites, Wingatea, Zalesskyella, Zonopteris, Hydropterangium

Subtaxa: Comia pereborensis

View classification

Type: Comia pereborensis

Distribution:

• Permian of China (9 collections), Mongolia (5), Oman (1), the Russian Federation (23), United States (1: Texas)

Total: 39 collections including 73 occurrences

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.